Tarikh kuat kuasa: 1 Ogos 2023

Pusat Pembangunan Kemahiran Sarawak (“Sarawak Skills,” “kami,” atau “kami”) komited untuk melindungi privasi penggunanya. Kami melindungi privasi maklumat tersebut untuk anda menurut undang-undang dan peraturan privasi yang berkenaan, serta dasar Institusi sendiri. Dasar Privasi ini menerangkan cara kami mengumpul, menggunakan, menyimpan, memindahkan dan/atau memproses dan mendedahkan maklumat peribadi yang kami kumpul daripada atau yang anda berikan apabila anda:

 • Lawati laman web kami (“Laman Web”);
 • Gunakan perkhidmatan (“Perkhidmatan”) yang kami sediakan; atau
 • Berkomunikasi dengan kami.

Kami mengumpul maklumat peribadi daripada anda apabila anda menggunakan Laman Web atau Perkhidmatan kami, seperti semasa anda mendaftar untuk akaun, memohon kursus atau program, atau menghubungi kami melalui borang dalam talian kami. Jenis maklumat peribadi yang kami kumpulkan mungkin termasuk:

 • Mengenal pasti maklumat seperti nama, alamat, alamat e-mel, nombor telefon dan butiran hubungan anda yang lain
 • Maklumat demografi seperti umur, jantina dan kewarganegaraan anda
 • Maklumat akademik dan pekerjaan seperti tahap pendidikan anda, jawatan pekerjaan dan nama syarikat
 • Maklumat lain yang anda berikan kepada kami berkaitan dengan penggunaan laman web kami oleh anda.

Kami juga mungkin mengumpul maklumat tentang penggunaan laman web kami oleh anda melalui kuki, suar web dan teknologi penjejakan lain. Maklumat ini mungkin termasuk alamat IP anda, jenis penyemak imbas, sistem pengendalian, halaman rujukan/keluar dan maklumat penggunaan lain.

Kami menggunakan maklumat peribadi anda untuk tujuan berikut:

 • Untuk memberikan anda perkhidmatan pendidikan, termasuk pendaftaran kursus dan maklumat program
 • Untuk berkomunikasi dengan anda tentang program, perkhidmatan dan acara kami, termasuk melalui e-mel, mel pos dan saluran lain
 • Untuk mengurus tapak web kami dan perkhidmatan lain, termasuk sokongan teknikal, penyelesaian masalah dan analitis
 • Untuk mematuhi keperluan undang-undang dan peraturan, termasuk keperluan pelaporan dan permintaan daripada agensi kerajaan
 • Untuk melindungi hak, harta dan keselamatan kami, dan hak milik pengguna tapak web kami.

Kami mungkin mendedahkan maklumat peribadi anda kepada pihak ketiga dalam keadaan berikut:

 • Kepada pekerja dan kontraktor kami yang memerlukan maklumat untuk melaksanakan tugas mereka, termasuk mereka yang menyediakan perkhidmatan sokongan seperti IT, kemudahan dan keselamatan.
 • Kepada pembekal perkhidmatan kami yang menyediakan perkhidmatan kepada kami, seperti pengehosan tapak web, analisis data dan pemprosesan pembayaran, tertakluk pada perlindungan kontrak yang sesuai.
 • Kepada agensi kerajaan dan pihak ketiga lain seperti yang dikehendaki oleh undang-undang atau peraturan, termasuk untuk tujuan kesihatan dan keselamatan awam.

Kami tidak akan menjual atau menyewa maklumat peribadi anda kepada pihak ketiga untuk tujuan pemasaran.

Perkhidmatan kami mungkin mengandungi pautan ke tapak lain yang tidak dikendalikan oleh kami. Jika anda mengklik pada pautan pihak ketiga, anda akan diarahkan ke tapak pihak ketiga tersebut. Kami amat menasihati anda untuk menyemak Dasar Privasi setiap tapak yang anda lawati. Kami tidak bertanggungjawab untuk, dan tidak menjalankan kawalan ke atas organisasi, pandangan atau ketepatan maklumat yang terkandung di tapak atau perkhidmatan lain

Kami mengambil langkah yang munasabah untuk melindungi maklumat peribadi anda daripada akses, penggunaan atau pendedahan yang tidak dibenarkan. Langkah-langkah ini mungkin termasuk perlindungan pentadbiran, fizikal dan teknikal, seperti penyulitan, tembok api, kawalan akses dan latihan pekerja. Walau bagaimanapun, kami tidak dapat menjamin keselamatan maklumat anda, dan kami tidak bertanggungjawab terhadap sebarang capaian atau penggunaan maklumat anda yang tidak dibenarkan.

Anda boleh memilih untuk tidak memberikan kami maklumat peribadi tertentu, tetapi ini mungkin mengehadkan keupayaan anda untuk menggunakan tapak web dan perkhidmatan kami. Anda juga boleh memilih untuk tidak menerima komunikasi tertentu daripada kami, seperti e-mel pemasaran, dengan mengikut arahan dalam komunikasi.

Selain itu, anda mungkin mempunyai hak untuk mengakses, membetulkan atau memadam maklumat peribadi anda, tertakluk kepada undang-undang dan peraturan yang berkenaan. Jika anda ingin menggunakan hak ini, sila hubungi kami menggunakan maklumat yang diberikan di bawah.

Kami mungkin mengemas kini Dasar Privasi ini dari semasa ke semasa. Tarikh kuat kuasa polisi semasa adalah di bahagian atas halaman ini. Kami menggalakkan anda menyemak dasar ini secara berkala untuk kekal dimaklumkan tentang cara kami melindungi maklumat anda.

Dasar Privasi ini akan ditadbir dan ditafsirkan mengikut undang-undang Malaysia, yang mahkamahnya mempunyai bidang kuasa eksklusif, walaupun kami mengekalkan hak untuk membawa prosiding terhadap anda kerana melanggar syarat ini di negara kediaman anda atau negara lain yang berkaitan.

Jika anda mempunyai sebarang soalan atau kebimbangan mengenai Dasar Privasi ini atau amalan privasi kami, sila hubungi kami di:

Sarawak Skills Development Centre
Jalan Canna Off Jalan Wan Alwi, 93350 Kuching, Sarawak.
Telephone: 082-539 222
Fax: 082-364 197
Email: info@sarawakskills.edu.my