Penyeliaan & Operasi Penanaman Kelapa Sawit (RB-081-3:2012)

Penyeliaan dan Operasi Penanaman Kelapa Sawit adalah bidang yang penting untuk menyokong Pengurusan Perladangan Kelapa Sawit dan terdapat keperluan untuk kakitangan yang dilatih dengan betul di Tahap 3.

Seseorang yang kompeten dalam bidang Penyeliaan dan Operasi Penanaman Kelapa Sawit ialah individu yang dilatih untuk mengawasi dan mengawal operasi tanaman kelapa sawit.

CU1: Operasi Penanaman Kelapa Sawit

CU2: Penjagaan dan Penyelenggaraan Ladang Kelapa Sawit

CU3: Pembajaan Kelapa Sawit

CU4: Operasi Penuaian dan Pengumpulan Kelapa Sawit

CU5: Pentadbiran Operasi Lapangan

CU6: Kawalan Kualiti Operasi Pengeluaran Kelapa Sawit

CU7: Penyeliaan Penggunaan Jentera Kelapa Sawit

  1. Subjek English
  2. Subjek Matematik
  3. Microsoft Office
  4. Green Card CIDB
  1. Penyelia Ladang Kelapa Sawit
  2. Pegawai Pertanian