Perkhidmatan Kejuruteraan Automasi Industri (MC-091-2:2016)

Pelajar Perkhidmatan Kejuruteraan Automasi Industri (Tahap 2) cekap dalam melaksanakan kecekapan teras berikut:

 • Lukisan Kejuruteraan Automasi Industri
 • Pengaturcaraan Kawalan Asas Automasi Industri
 • Fabrikasi Automasi Industri
 • Sub-Asembling Automasi Industri
 • Perkhidmatan Sistem Automasi Perindustrian
 1. Lukisan Kejuruteraan Perindustrian Automasi
 2. Asas Pengaturcaraan Kawalan Perindustrian Automasi
 3. Fabrikasi Perindustrian Automasi
 4. Perindustrian Sub Automasi – Permasangan
 5. Perindustrian Automasi Sistem Servis
 1. Pendedahan Asas Revolusi Industri 4.0
 2. Subjek Matematik
 1. Pembantu Juruteknik Mekanikal
 2. Pembantu Juruteknik Elektrik
 3. Pembantu Juruteknik Industri
 4. Pembantu Juruteknik Kawalan
 5. Pembantu Juruteknik Jurutera Mekatronik
 6. Pembantu Juruteknik Robotik dan Automasi
 7. Pembantu Juruteknik Penyelengaraan Mesin
 8. Pembantu Penolong Penyelia Teknikal
Pemasangan Sistem Kejuruteraan Automasi Industri (MC-091-3:2016)

Personel Pemasangan  Sistem Kejuruteraan Automasi Industri (Tahap 3) adalah cekap dalam melaksanakan kompetensi teras berikut:

 • Lukisan Pemasangan Reka Bentuk Berbantukan Komputer Automasi Industri (CAD).
 • Pemasangan Sistem Mekanikal Automasi Industri
 • Automasi Industri Pemasangan Sistem Elektrik & Elektronik
 • Penentukuran Sistem Automasi Perindustrian
 • Penyelenggaraan Sistem Automasi Perindustrian
 • Pengaturcaraan Sistem Kawalan Automasi Industri
 • Pengawasan Sokongan Sistem Kejuruteraan Automasi Industri
 1. Lukisan Pemasangan Reka Bentuk Berbantukan Komputer Automasi Industri (CAD).
 2. Pemasangan Sistem Mekanikal Automasi Industri
 3. Automasi Industri Pemasangan Sistem Elektrik & Elektronik
 4. Penentukuran Sistem Automasi Perindustrian
 5. Penyelenggaraan Sistem Automasi Perindustrian
 6. Pengaturcaraan Sistem Kawalan Automasi Industri
 7. Pengawasan Sokongan Sistem Kejuruteraan Automasi Industri
 1. Pemasangan system IOT dan cara mengunakannya
 2. English Proficiency
 1. Juruteknik Penbuatan (Manufacturing Technician)
 2. Juruteknik Selenggara (Maintenance Technician)
 3. Juruteknik Pengeluaran (Production Technician)
 4. Pembantu Sistem (System Report)
 5. Penyelia/Juruteknik Bahagian (Line Supervisor/Technician)
 6. Juruatur PLC (PLC Programmer)
 7. Penyelenggara Automasi (Automation Maintenance)
 8. Penyelia/Operator Mesin (Machine Operator/Supervisor)
 9. Penyelia/Juruteknik Mekanikal (Mechanical Supervisor/Technician)
Sokongan Sistem Kejuruteraan Automasi Industri (MC-091-4:2016)

Pelajar  Sokongan Sistem Kejuruteraan Automasi Industri (Tahap 4) adalah cekap dalam melaksanakan kompetensi teras berikut:

 • Reka Bentuk Sistem Automasi Perindustrian
 • Integrasi Sistem Automasi Perindustrian
 • Pemasangan dan Pentauliahan Sistem Automasi Perindustrian
 • Penyelarasan Penyelenggaraan Sistem Automasi Industri
 • Penyelarasan Projek Automasi Industri
 1. Reka Bentuk Sistem Automasi Perindustrian
 2. Integrasi Sistem Automasi Perindustrian
 3. Pemasangan dan penilaian Sistem Automasi Perindustrian
 4. Penyelarasan Penyelenggaraan Sistem Automasi Industri
 5. Penyelarasan Projek Automasi Industri
 1. Membuat projek belandasan teknologi terkini seperti IOT
 2. Asas Keusahawanan
 1. Penolong Jurutera Mekatronik
 2. Pemprogram Mekatronik
 3. Juruteknik Sistem Mekatronik
 4. Juruteknik Penyelenggaraan Mesin
 5. Penolong Pegawai Latihan Vokasional
 6. Juruteknik Pembuatan (Manufacturing Technician)
 7. Juruteknik Selenggara (Maintenance Technician)
 8. Juruteknik Pengeluaran (Production Technician)
 9. Pembantu Sistem (System Report)
 10. Penyelia/Juruteknik Bahagian (Line Supervisor/Technician)
 11. Juruatur PLC (PLC Programmer)
 12. Penyelenggara Automasi (Automation Maintenance)
 13. Penyelia/Operator Mesin (Machine Operator/Supervisor)
 14. Penyelia/Juruteknik Mekanikal (Mechanical Supervisor/Technician)