Pentadbiran Pejabat (N821-001-3)

Melahirkan pelatih cekap dalam melaksanakan pelbagai aktiviti kerja pentadbiran, kebanyakan tugas adalah kompleks dan bukan rutin.

 1. English Proficiency (CGS3012)
 2. Mathematics (CGS3022)
 1. Pembantu tadbir di sektor awam dan swasta
 2. Penyelia tadbir
 3. Penyelia Perkhidmatan
 4. Telekomunikasi
 5. Eksekutif Jualan/ Pemasaran/ Pendidikan
Pentadbiran Sistem Maklumat (FB-081-4:2012)

Melahirkan pelatih yang cekap dalam melaksanakan pelbagai kompleks aktiviti kerja teknikal atau profesional dan dengan tahap yang lebih tinggi.

Asas Keusahawanan (CGS4022)

 1. Penyelia tadbir di sektor awam dan swasta
 2. Penyelia/pengurus Perkhidmatan
 3. Eksekutif Jualan/ Pemasaran/ Pendidikan
 4. Eksekutif Latihan dan program
 5. Telekomunikasi/pentadbiran penyiaran
 6. Penyelia/pengurus logistik