Pemasangan & Troubleshooting Peralatan Elektronik (EE-021-2:2012)

Melahirkan seorang pekerja yang mahir dalam menyediakan lukisan skematik elektronik, melakukan pemasang, menguji dan kenalpasti masalah peralatan Elektronik dan peralatan perindustrian.

Para pelajar tahap dua akan mempelajari kemahiran-kemahiran berikut:

 • Lukisan Skematik Elektronik
 • Penyediakan dan Pengendalian Peralatan Pengukuran dan Instrumen.
 • Pemasangan Peralatan Elektronik.
 • Kenalpasti Kerosakan Peralatan Pengukuran.
 • Kenalpasti Kerosakan Peralatan Elektronik.
 1. Pengenalan kepada IR4.0
 2. Lukisan Elektrik 1 Fasa
 3. Subjek Matematik
 1. Juruteknik
 2. Usahawan Elektronik
Troubleshooting, Pembaikpulihan & Penyelenggaraan Peralatan Elektronik (EE-021-3:2012)

Melahirkan seorang pekerja yang berkemahiran dalam penyelenggaraan dan baikpulih pelbagai peralatan elektronik tanpa pengawasan. Serta bertanggungjawab dalam konfigurasi kawalan kualiti. Disamping itu dapat melakukan kerja-kerja sebagai seorang penyelia.

Para pelajar tahap tiga akan mempelajari kemahiran-kemahiran berikut:

 • Kawalan Kualiti Produk Elektronik
 • Konfigurasi Pengaturcaraan Logik Kawalan (PLC)
 • Penyelenggaraan Pencegahan Peralatan Elektronik
 • Penyelenggaraan Pembetulan Peralatan Elektronik
 • Penyelenggaraan Baikpulih Peralatan Elektronik
 • Penyelia
 1. Penyelenggaraan Peralatan Elektrik Satu Fasa
 2. Subjek English
 1. Juruteknik Sistem Pengaturcaraan
 2. Pekerja Pengeluar Peralatan Elektroni
 3. Pekerja Industri Pengeluaran
 4. Usahawan Elektronik
Pembangunan Produk Elektronik (EE-021-4:2012)

Melahirkan seorang pekerja yang berkemahiran dalam merekabentuk pengaturcaraan pelbagai peralatan elektronik, menjalankan pengaturcaraan PLC, mentadbir dalam pengurusan industri elektronik.

Para pelajar tahap empat akan mempelajari kemahiran-kemahiran berikut:

 • Pentadbiran Peralatan Elektronik
 • Penambahbaik Teknologi dan Produk Elektronik
 • Jaminan Kualiti Produk Elektronik
 • Konfigurasi Mikrokawalan
 • Pengaturcaraan PLC
 1. IOT menggunakan Mikrokawalan
 2. Subjek Keusahawanan
 1. Perekabentuk Produk Industri
 2. Juruteknik Pengaturcaraan
 3. Juruteknik Instrumen Elektronik
 4. Usahawan Elektronik