Single-Phase Electrical Installation & Maintenance (F432-005-2:2019)

Melahirkan seorang pekerja mahir dalam pemasangan dan penyelenggaraan elektrik satu fasa di tahap dosmetik, merangka dan melukis plan bentangan elektrik satu fasa, sistem pembumian elektrik dan penggunaan motor elektrik satu fasa.

 1. Single Phase Drawing
 2. Single Phase Wiring
 3. Single Phase System Maintenance
 4. Three Phase Motor and Motor Control
 1. CIDB Certification
 2. Subjek Matematik
 1. Juruelektrik di Syarikat berkenaan bidang kemahiran.
 2. Ambil sijil pendawai kompetensi yang diiktiraf (Wireman G2)
Three-Phase Electrical Installation & Maintenance (F432-005-3:2019)

Melahirkan seorang pekerja mahir dalam pemasangan dan penyelenggaraan elektrik tiga fasa di tahap industry, merangka dan melukis plan bentangan elektrik industri, pembahagian fasa elektrik, penggunaan motor elektrik dan sistem pemasangan pendawaian yang lebih canggih.

 1. Three Phase Drawing
 2. Three Phase Wiring
 3. Three Phase System Maintenance
 4. Three Phase Motor System Installation
 5. Three Phase Wiring Testing and Commissioning
 6. Electrical Building Automation System Installation
 7. Electrical Installation and Maintenance Supervisory
 1. CIDB Certification
 2. Subjek English
 1. Juruelektrik di Syarikat berkenaan bidang kemahiran.