User Avatar

Computer System

10 weeks
All levels
0 lessons
0 quizzes
96 students

Pada masa kini, terdapat permintaan yang
tinggi dalam bidang IT, ia juga telah
membantu ramai graduan-graduan dalam
bidang sains komputer, teknologi
maklumat dan kejuruteraan perisian
untuk mendapat peluang pekerjaan dalam
industri. Banyak pekerjaan dalam bidang
IT yang boleh dipertimbangkan.