User Avatar

Engineering Draughtsmanship

10 weeks
All levels
0 lessons
0 quizzes
96 students

Program ini memberi penekanan
kepada pengetahuan dan kemahiran
dalam melakar dan melukis pelan
yang berkaitan dengan kejuruteraan
mekanikal menggunakan AutoCAD.
Pelan yang berkaitan dengan
mekanikal adalah bahagian
pembuatan dan bahagian perpaipan.