User Avatar

Graphic Design

10 weeks
All levels
0 lessons
0 quizzes
96 students

Menggunakan perisian komputer dalam mencipta
paparan visual untuk menyampaikan idea dan
maklumat. Sebagai seorang pereka grafik, perlu
menghasilkan rekabentuk seni untuk paparan
promosi, pembungkusan produk dan pemasaran
risalah-risalah terutama dalam mencipta dan
membangunkan logo dan jenama syarikat dalam
konteks yang besar.