User Avatar

Information System

10 weeks
All levels
0 lessons
0 quizzes
96 students

Kursus Pentadbiran Pejabat
merupakan kursus yang memberi
tumpuan kepada pengurusan
perniagaan dan penerapan IT di
pejabat. Kompetensi teras termasuk
komunikasi masuk dan keluar,
pentadbiran pemfailan, penyediaan
mesyuarat, pemasangan , aplikasi dan
penyelenggaraan perisian. Dengan
adanya kompetensi ini, pelatih dapat
mengendalikan dan menganjurkan
aktiviti pengurusan perniagaan.